Siraman Rohani

SUKACITA

” Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu !

(Nehemia 8 : 11)

Sukacita adalah suasana hati yang menyenangkan,penuh kegembiraan, melebihi kebahagiaan.

Sukacita adalah pemberian Allah, berkaitan dengan keselamatan.

Sukacita tidak dapat dipisahkan dari kasih dan ketaatan akan firman Tuhan serta hadirat-Nya dalam hidup kita

K A S I H

” BARANGSIAPA TIDAK MENGASIHI, IA TIDAK MENGENAL ALLAH,

SEBAB ALLAH ADALAH KASIH”

(1 Yohanes 4 : 8 )

Kasih adalah karakter Allah yang paling utama disamping kekudusan.

Kasih adalah rasa sayang, penuh belas kasihan, bukan sekedar emosi atau perasaan,

juga bukan sekedar kata-kata manis.

Kasih tidak mementingkan diri sendiri, namun setia, komit dan rela berkorban

MURAH HATI

” Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri”

(Amsal 11 : 17)

KEMURAHAN

Kemurahan adalah sikap baik hati dan ramah terhadap orang lain.

Allah baik dan murah hati. Ia mencari dan menyelamatkan yang terhilang.

Ia menghendaki agar kita murah hati terhadap sesama

KESABARAN

” Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan.

(Amsal 14 : 29)

KESABARAN

Kesabaran adalah sikap dapat menahan diri, tidak cepat emosi, tidak cepat marah.

Allah panjang sabar. Ia memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Skip to toolbar