9 Buah Roh

Dalam Galatia 5:22-23
ditulis 9 buah-buah Roh.

1. kasih
2. sukacita
3. damai sejahtera
4. kesabaran
5. kemurahan
6. kebaikan
7. kesetiaan
8. kelemahlembutan
9. penguasaan diri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Skip to toolbar